• Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau

Onderzoek naar authenticiteit document


Op verzoek van het gerechtshof Amsterdam heeft het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau in een civielrechtelijke kwestie onderzoek gedaan naar de authenticiteit van een beŽindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

De werkgever stelde dat de betreffende werknemer een beŽindigingsovereenkomst heeft getekend, waarin met wederzijds goedvinden overeengekomen is dat de werknemer uit dienst trad bij zijn werkgever.

Via een gang naar de rechter wilde hij de werknemer houden aan deze overeenkomst. In eerste aanleg werd de werkgever in het gelijk gesteld. Echter, de werknemer stelde zich vanaf moment ťťn op het standpunt dat hij nooit een beŽindigingsovereenkomst heeft getekend. Hij kon zich dan ook niet vinden in het vonnis van de rechtbank. Zijn advocaat ging in hoger beroep en verzocht de rechter om het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau te benoemen, teneinde een deskundigenonderzoek naar de authenticiteit van de beŽindigingsovereenkomst te verrichten.

De werknemer had wel een idee hoe zijn handtekening op het bewuste document is gekomen. Hij schetste in de procedure dat het binnen het bedrijf gebruikelijk was om blanco A4’tjes te ondertekenen, zodat zaken sneller konden worden afgehandeld. Diverse getuigen (collega’s) konden dit ook beamen. De werknemer vermoedde dan ook dat ťťn van die vellen is gebruikt om de beŽindigingovereenkomst op te stellen.

Teneinde erachter te komen of dit inderdaad het geval was onderzocht het NFO de beŽindigingovereenkomst met behulp van de VSC. De VSC wordt wereldwijd o.a. ingezet om paspoorten, ID-bewijzen en documenten op authenticiteit te controleren.

VSC


Met behulp van gespecialiseerde software en door middel van Multi-golflengte LED technologie is het apparaat in staat te laten zien wat het menselijk oog niet ziet. In dit geval was de vraagstelling van het gerechtshof als volgt: was de geprinte tekst al reeds op het document aanwezig op het moment dat de handtekening is geplaatst?

Om tot een conclusie te kunnen komen is het noodzakelijk dat peninkt en printerinkt / toner elkaar raken. Onderzoek met behulp van de VSC toonde uiteindelijk aan dat de peninkt eerder op het papier was geplaatst dan de inkt van de printer.

Voorbeeld afbeelding links: peninkt onder, printerinkt boven
Voorbeeld afbeelding rechts: printerinkt onder, peninkt boven.
Let op het†bronzen effect.

Naar aanleiding van het uitgebreide deskundigenrapport van Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau omtrent het onderzoeksresultaat verklaarde de rechter in hoger beroep de beŽindigingsovereenkomst nietig.

Neem direct contact met ons op:

035 - 82 00 347