• Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau

Klachtenregeling cursussen


Mocht de organisatie of de gang van zaken in de cursus daartoe aanleiding geven, dan kan de cursist een klacht indienen. De cursist kan de klacht dan schriftelijke richten tot klachtenbemiddelaar, ing. J.R. ten Hove. U krijgt vervolgens binnen 14 dagen schriftelijk antwoord. De doelstelling is om tot een passende en bevredigende oplossing te komen. Indien dit niet lukt, zal de klager worden uitgenodigd door ing. J.R. ten Hove voor een persoonlijk onderhoud.

Een klacht dient in ieder geval te bevatten:

1. Naam en adres
2. Dagtekening
3. Datum, tijd en plaats van de cursus waarover wordt geklaagd
5. Duidelijke omschrijving van de redenen waarom wordt geklaagd 
6. Ondertekening
 

Neem direct contact met ons op:

035 - 82 00 347