• Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau

Forensisch inkt onderzoek


Wanneer is de handtekening geplaatst op het document? Correspondeert de ouderdom van de inkt met de datum op het document of is er sprake van antedatering? Is de inkt op het document in de loop van de tijd aangepast?

Het Nationaal Forensisch onderzoekbureau verricht onderzoek naar de ouderdom en samenstelling van balpeninkt op documenten. Een ouderdomsbepaling van de inkt kan uitkomsten bieden indien de juistheid van het document wordt betwist. Het bepalen van de ouderdom van de inkt kan op de twee onderstaande manieren:

De dynamische onderzoeksmethode

Middels deze methode wordt onderzoek verricht naar hoelang geleden de inkt op het document is geplaatst. Deze methode meet de specifieke veranderingen van de inkt op het document. Het is namelijk zo dat vluchtige componenten afnemen in de loop van de tijd. Met behulp van chromatografie en spectroscopie worden deze componenten geanalyseerd en kan er een uitspraak gedaan worden over de ouderdom van de inkt.

De statische onderzoeksmethode

Met behulp van deze methode wordt onderzoek gedaan naar wanneer de inkt is gefabriceerd. Deze methode wordt vaak ingezet bij oude documenten waarbij vermoedelijk recent is gefraudeerd. Specifieke componenten in de inkt worden vergeleken met een internationale inkt-database en op deze wijze kan bepaald worden vanaf welke datum het type inkt in omloop is.

De keuze voor een specifieke techniek wordt per casus bepaald op basis van contextinformatie. Onze rapportages kunnen worden ingezet als geaccepteerd bewijsmiddel in uw juridische procedures.

Contact

Neem gerust contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek. Wij zijn te bereiken op 035 8200347 of e-mail uw vraag naar info@nfob.nl.
 

 

Neem direct contact met ons op:

035 - 82 00 347