• Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau

Forensische Accountancy


Alhoewel slechts weinigen van uw klanten het waarschijnlijk achtten dat zij getroffen worden door interne dan wel externe fraude wijst de praktijk anders uit. Het is mede de doelstelling van de forensische accountancy om potentiële slachtoffers (ondernemingen en privé personen) `forensic Ready´ te maken.

Niettemin zullen uw relaties u met name benaderen als het leed reeds heeft plaats gevonden en het aan u is de schade te beperken c.q. te verhalen. Ook dan komt de forensische accountancy in beeld.


Forensische accountants zijn getraind om de feiten die hebben geleid tot de fraude in beeld te brengen, de schade te herleiden en te documenteren, en u te helpen de financiële kant van een juridische procedure op een transparante wijze vast te leggen.


Daarnaast kunnen wij uw klant adviseren teneinde de kans op herhaling te verkleinen en de organisatie dusdanig in te richten dat signalen van fraude in een vroegtijdig stadium tot adequate actie zal leiden. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

 

Tijdens de training zal worden ingegaan op het fraudeonderzoek zowel vanuit een accounting als wel vanuit de digitale recherche kant. Dit ten behoeve van het verzamelen van feitelijke informatie, zowel vanuit de slachtoffer kant als de dader kant.


 

Neem direct contact met ons op:

035 - 82 00 347