• Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau

Cursus forensisch DNA-onderzoek


 In het afgelopen decennium is het forensisch DNA-onderzoek een steeds grotere rol gaan spelen in het strafrecht. Doordat deDNA-technieken erg gevoelig zijn geworden is er minimaal sporenmateriaal nodig om een DNA-profiel te vervaardigen. Dit heeft er toe geleid dat DNA-profielen in veel strafzaken onderdeel uitmaken van de bewijsvoering. Maar de gevoeligheid van de techniek roept vaak ook vragen op omtrent de delictgerelateerdheid van de gevonden DNA-sporen.

 

Doel van de cursus forensisch DNA-onderzoek is de advocatuur handvaten aanreiken om het DNA-onderzoek in strafzaken kritisch te leren bekijken. Met de opgedane kennis is de advocaat in staat om doelgerichte vragen te stellen over de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van DNA-sporen als bewijsmateriaal.

 

Tijdens de cursus forensisch DNA-onderzoek leert men hoe het forensisch DNA-onderzoek wordt toegepast in de praktijk vanaf het veiligstellen van sporen tot en met de deskundigenrapportage. Naast de theoretische instructie gaat u zelf aan de slag met het analyseren van een DNA-profiel.

 

Aan de orde komen:  

 

1. de geschiedenis van het forensisch DNA-sporenonderzoek

2. het  veiligstellen van forensische sporen

3. de Chain of Custody

4. hedendaagse technieken: PCR, low copy number (LCN), real-time PCR

5. autosomaal DNA, mitochondriaal DNA, Y-chromosomaal DNA-onderzoek

6. interpreteren van DNA-profielen (mengprofiel, partiële profielen)

7. DNA-sporen in de strafrechtelijke context

8. statische en criminalistische bewijswaarde van DNA-sporen

9. praktijkvoorbeelden

 

Als u deelneemt aan de cursus ontvangt u een uitgebreide cursusmap met literatuur over de onderwerpen, een checklist met op te vragen stukken bij een onderzoeksinstelling en relevante artikelen.

 

Klik hier voor het cursusoverzicht. U treft daar informatie over datums, prijzen en de locaties van onze cursussen.

 

Klik hier als u geïnteresseerd bent in een incompany cursus.

Neem direct contact met ons op:

035 - 82 00 347