• Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau

Chemisch onderzoek


Algemeen

Chemische analyse is de wetenschap van de scheiding, identificatie en kwantificering van chemische stoffen. Een chemisch onderzoek kan bijvoorbeeld de aanwezigheid en de samenstelling van een specifieke stof of een toxische substantie aantonen.

De chemische dienstverlening van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau is van zodanige kwaliteit dat u de onderzoeksrapporten kunt gebruiken als bewijsmateriaal in civiel- of strafrechtelijke procedures.

In de regel kan een chemische analyse toegepast worden op alle mogelijke stoffen. Met behulp van diverse methoden en technieken kan de exacte samenstelling van een stof worden bepaald. De keuze voor een specifieke techniek, bijvoorbeeld GC-MS of immunologisch onderzoek, wordt per casus bepaald.

Tevens kan onderzoek ingesteld worden naar de concentratie of naar het wel of niet aanwezig zijn van specifieke substanties (bijvoorbeeld bepaalde type drugs in haren). De te onderzoeken monsters worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

- Analyse van natuurlijke stoffen (bijv. lucht, water, grondstoffen etc.)
- Analyse van voedingsstoffen
- Analyse van substanties voortkomend uit mensen (bijv. haar, bloed, urine etc.)
- Analyse van chemische substanties (bijv. cosmetische-  en farmaceutische producten)
- Analyse van door mensen gemaakte stoffen (bijv. verschillende bekledingen, plastic etc.)

Voorbeelden van onderzoeksvragen:

-              Met welke onbekende substantie hebben we te maken?
-              Wat is de samenstelling van het product?
-              Zijn er schadelijke stoffen in de lucht aanwezig?
-              Zijn er toxische stoffen te vinden in mijn haar?
-              Welke medicamenten worden aangetroffen in het haar?
-              Zijn deze haren afkomstig van een cocaïnegebruiker?
-              Zitten er verboden stoffen in de substantie?
-              Zitten er schadelijke stoffen in het voedsel?
-              Kreeg ik bijv. via voedsel een bepaald medicijn / toxische stof toegediend?

Voor aanvullende informatie kijkt u op: www.chemisch-onderzoek.nl

Contact

Neem gerust contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek. Wij zijn te bereiken op 035 8200347 of e-mail uw vraag naar info@nfob.nl.

Neem direct contact met ons op:

035 - 82 00 347