• Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau
  • Nationaal Forensisch OnderzoeksBureau

Handtekening- en schriftonderzoek


Vermoedt u dat uw handtekening is vervalst? Twijfelt u aan de echtheid van een handtekening of een document? Of vraagt u zich af of de bewuste teksten door dezelfde persoon zijn geschreven?

Handtekening- en handschriftonderzoek, document- en schriftkundig onderzoek

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) is gespecialiseerd in forensisch document- en schriftonderzoek. Het onderzoek, naar bijvoorbeeld de echtheid van handtekeningen of de authenticiteit van documenten, wordt door een erkend schriftdeskundige uitgevoerd conform forensische normeringen. De door het NFO opgestelde deskundigenrapportage kan worden ingezet als bewijsmateriaal in civiele- of strafrechtelijke procedures.

Voor meer informatie klikt u op onderstaande links of belt u met 035 - 8200347:

www.vervalste-handtekening.nl
www.handschriftonderzoek.nl
www.handschrift-deskundige.nl
www.valsheid-in-geschrifte.nl


Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:

Is de betwiste handtekening een echte of een vervalste handtekening?
Zijn de bewuste teksten door dezelfde persoon geschreven?
Is het aangeboden document authentiek of zijn er kenmerken van vervalsing zichtbaar?

Voorbeelden van onderzoeksmaterialen zijn:

Arbeidscontracten, huurovereenkomsten, schuldbrieven, kwitanties of hypotheekovereenkomsten, dreigbrieven en bankafschriften.

Brede expertise op het gebied van document- en schriftonderzoek

Naast bijvoorbeeld een echtheidsonderzoek van een handtekening verricht het NFO ook onderzoek naar gedrukte of geschreven documenten en de daarvoor gebruikte printers, toners en inkten. Een ouderdomsbepaling van de inkt of een inktvergelijkend onderzoek kan uitkomsten bieden indien de juistheid van een document wordt betwist. Met behulp van Electrostatic Detection Appartus (ESDA) maken we onzichtbare impressies zichtbaar.

Contact

Neem gerust contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek. Wij zijn te bereiken op 035 8200347 of e-mail uw vraag naar info@nfob.nl.

 

Neem direct contact met ons op:

035 - 82 00 347